הרצאות מקצועיות

יסודות ההנדסה

 • פרקי מכונות

ההרצאה סוקרת: מצמדים, מעצורים, מסבים, גלגלי שינים, רצועות, שרשרות, הנעות מיוחדות, תיבות הפחתה. סקירה תמציתית של אלמנטים בסיסיים במערכות מכאניות, ודגשים על שימוש נכון בהם, תוך השואה ודרוג בעדיפות השימוש.

יישום הנלמד יכול לחסוך הוצאות מיותרות בעלויות ייצור ותחזוקה שותפת וכשלים במוצר הסופי.

 • ברגים

ההרצאה סוקרת את הנושאים הבאים: מהות הבורג, סוגי ברגים, סימון חוזק הברגים, כיצד פועל הבורג, כשל של ברגים, מנגנון ההשתחררות של ברגים, אבטחת ברגים מפני השתחררות, מדידת דריכת הבורג, ציפויים וטיפולים תרמיים של ברגים, מומנטי הידוק ברגים ועוד.

הכרת נושאים יסודיים אלו, מבטיחה שימוש נכון בברגים בתכנון ובפרקטיקה, ויכולה לחסוך כ 70% מהכשלים במערכות מכאניות.

יישום הנלמד יכול לחסוך הוצאות מיותרות בעלויות ייצור ותחזוקה שוטפת וכשלים במוצר הסופי.

 • חוזק חומרים

מהן תכונות החומרים שמעניינות את המהנדס, מה פירוש חוזק החומר, מאמצים המתפתחים בגופים, מקדמי ביטחון, דיאגרמות מאמץ/מעות, ריכוז מאמצים, איך להמנע מריכוז מאמצים ע”י תכנון נכון, התעייפות וההתמודדות אתה, מה הם החומרים ההנדסיים הנפוצים, כיצד להתאים חומר לפי הצורך.

הדוגמאות מהשטח יכולות למנוע שגיאות מיותרות בתכנונים, ולחסוך שנות התנסות שעלותן יקרה.

 • מסבים

סקירה על כל סוגי המסבים הנפוצים, היתרונות והחסרונות של כל סוג, היכן להשתמש באיזה מסב, חישובי אורך חיים, התייחסות בתכנון לפירוק והרכבה, שימון, תכנון נכון של מערך המסוב של צירים.

אנחנו מוקפים בדוגמאות של תכנונים לוקים בחסר שמביאים לכשלים, של צירים ממוסבים, שאורך חייהם מתקצר עקב כך. ניסיון מהשטח, של אחרים, יכול לחסוך למתכנן זמן וכסף רבים.

 • מבוא לגלגלי שיניים

גלגלי השיניים משמשים כסמל להנדסה. גם כשלים של גלגלי שיניים ותיבות הפחתה, מאד פופולריים בצילומים, כי כשגלגל שיניים נכשל, הנזק הוא, בד”כ, כבד מאד. על ניתוח הכשל, ומניעתו, כבר מדברים פחות ויודעים עוד פחות.

בהרצאה נדבר על: התפתחות גלגלי השיניים, גג”ש  אבולבנטי מול ציקלואידי, מושגי יסוד, סוגי גג”ש (ישר/הליקס/הליקס כפול (רינגבון)/משופע/חלזון/חלזון הליקס/פס שיניים/פנימי), השימוש, שיטות ייצור, ניתוח כוחות על גלגלי שיניים, שימון גלגלי שיניים ותיבות הפחתה, חקירה וניתוח כשלים של גג”ש.

הידע הנרכש יאפשר למהנדסים להיכנס לתכנון מערכות עם גלגלי שיניים בביטחון רב יותר, ולמהנדסי ואנשי אחזקה למנוע כשלים כואבים ויקרים של מערכות גלגלי שיניים.

 • הדג”ח (דיאגרמת גוף חופשי Free Body Diagram)

מהנדסים רבים זוכרים את המושג מתקופת הלימודים. רבים מאתנו, לא השתמשו בשיטה זו ולו פעם אחת, במשך הקרירה המקצועית – וחבל. הסיבה היא שלא מעט כשלים יכולים היו להמנע אם המתכננים היו טורחים ליישם דג”ח.

בהרצאה, נזכיר נשכחות, נלמד את השיטה, נביא דגשים ונתרגל, תוך הדגמה של מקרים היסטוריים שלקו ביישום השיטה.

הידע הנסקר, יאפשר לבצע ניתוחי חלקים מועמסים במערכות בשלב התכנון או במערכות קיימות, שחלקים אלו מרבים להיכשל בהן. תוצאות הניתוח יביאו לביצוע שינוי מתבקש במבנה החלק השינוי ימנע כשלים.

 • השרטוט הטכני

מוצר ההנדסה הוא קובץ הנחיות לאחרים לביצוע. המהנדס מייצר הנחיות ברורות למערכות: לייצור, להרכבה, להפעלה, לתחזוקה, לשיפוץ ולגריטה. חלק גדול אם לא כל ההוראות, נכתב בשפת ההנדסה. שפה זו היא השרטוט הטכני ההנדסי. מהמהנדס, נדרשים ידע ומיומנות רבים לצורך הפקת קובץ ההוראות הזה, כדי שיהיה נכון וראוי ונטול טעויות.

מהמשתמשים השונים בשרטוט, נדרשת המיומנות לקריאה, הבנה והתרגום לביצוע, כדי שהמוצר יבוצע, יקום ויהיה, כפי שתוכנן, ואף טוב יותר.

ההרצאה סוקרת את השרטוטים ההנדסיים השונים: הרכבה, שרטוטי פרט, שרטוטי גלם, שרטוטי ייצור שונים, שרטוטי קשיחים וחלקים סטנדרטיים, שרטוטי פריטי מדף ושרטוטי פטנט. ההרצאה מחדדת את הנקודות החשובות, מספקת כלים לבדקה עצמית של השרטוטים ויכולה לשפר את ביצועי המהנדסים הצעירים והותיקים כאחד. ההרצאה מהווה מבוא למתן מידות, טולרנסים, דרישות גיאומטריות, וטיב שטח.

 • מתן מדות בשרטוט הנדסי

בעידן המחשב, יש נטייה להפקיד בידי הגולם את “העבודה השחורה”. מתן המידות בשרטוט וציון הטולרנסים הינם ההוכחה שהמחשב עדין אינו יכול להחליף את האדם. עדין נדרש, מהמהנדס,  ידע ומיומנות בהפקת ההוראות המדויקות לביצוע ויצור חלקים כדי שיעמדו בדרישות שמתכננים עבורם ולא יגרמו לכשל מערכות מוקדם מהרצוי.

בהרצאה נלמד את חשיבות מתן המידות וכיצד יש לתת אותן בשרטוט כך שיובנו כוונות המתכנן, יוקל על הייצור ככל שניתן ולאיש אבטחת האיכות יהיה ברור מה לבדוק ומה אין צורך לבדוק.

הבנת והפנמת הנושא, מאפשרים להוזיל עלויות ייצור ביותר מ 50%.

 • טולרנסים

חלקים הנדסיים, בד”כ, אינם עומדים בפני עצמם. הם מתממשקים ופועלים עם ובתוך חלקים אחרים. כדי להתאים את החלקים זה לזה, ומצד שני לשמור על מחיר ייצור נמוך ככל שנתן, יש לציין טולרנסים נכונים בשרטוט.

בשיעור נלמד על סיבולות (טולרנסים), התאמות, טולרנסים על הברגות, מתי ללחוץ ובעיקר, מתי לשחרר.

ההרצאה מיועדת בעיקר (אך לא רק) למהנדסים צעירים עם מעט ניסיון. הפנמת החומר הנלמד יכולה לחסוך שנות התנסות רבות, ולהביא את המהנדס הצעיר לידי קפיצת דרך.

 • טולרנסים גיאומטריים (דרישות גיאומטריות)

בהנדסת מכונות, אין מידה ללא טולרנס. מצד שני, לפעמים, כדי להבהיר “למה התכוון המשורר” (למה התכוון המתכנן), לא די בטולרנסים ויש צורך בהסברים נוספים. הוראות אלו באות בצורת דרישות גיאומטריות. זהו פרק חובה לכל מהנדס שעוסק בתכנון. שימוש נכון בדרישות גיאומטריות יכול גם להוזיל ייצור חלקים, ע”י שחרור טולרנסים.

 • טיב שטח

מהו טיב השטח, כיצד הוא נוצר, כיצד הוא נמדד, איזה תהליך עיבוד מייצר איזה טיב שטח, כיצד מסמנים בשרטוט, כיצד מתאימים את טיב השטח לדרישות הבצוע.

את טיב השטח, נוטים המתכננים להזניח. כתוצאה מכך, מי שמבצע את החלק, עושה את שהוא מבין. התוצאה יכולה להיות הרת אסון: מסב יכול לשחוק במהירות את השטח עליו הוא יושב, ולהיכשל. אטם יכול להתבלות ללא עת ומערכת הידראולית שלמה תכשל. טבעות בוכנה יכולות לא לאטום או להשחק כשטיב השטח של הצילינדר שמולן אינו נכון. הפנמת החומר הנלמד יכולה לחסוך שנות התנסות רבות, ולהביא את המהנדס הצעיר לקפיצת דרך.

 • עיבוד חומרים

הוראות הייצור ההנדסיות מתייחסות לעיבוד חומרים. ישנם תהליכי עיבוד רבים, ועיבודים חדשים מומצאים ומפותחים חדשות לבקרים.          

בהרצאה נסקרים תהליכי העיבוד העיקריים: עיבוד שבבי, עיבוד ללא הסרת חומר, חיתוך והפרדה, חיבור בין חומרים, תהליכים מיוחדים.

ללא הכרת תהליכים אלו, יתקשה המתכנן להוציא מתחת לידיו הוראות נכונות לייצור. התוצאה עלולה להיות ייצור יקר מידי ואף כשלים בתפקוד החלקים והמערכות.

 • חיבור גלגל לגל

ציר או גל מסתובב בדרך כלל מספיק שיהיה דק. דק יחסית לגוף שהוא מסובב. כדי להוזיל את הייצור, מייצרים את שני אלו בחלקים נפרדים, ואז אפשר גם להשתמש בחומרים שונים ובטכנולוגיות ייצור שונות. כדי שזה יתקיים , נחוץ לנו מחבר, וברוב המקרים מחבר פריק. נקודת חיבור זו, לא אחת, היא עקב אכילס של מערכת שלימה. כשל בחיבור פירושו בד”כ כשל יקר במערכת כולה.

ההרצאה תעסוק במחברים השונים (הסוגים הנפוצים) של חיבור פריק על גלים, כגון: שגם, קונוס, חיבור צביטה, חתכים שאינם עגולים, פינים, התאמות לחץ ועוד. יתרונות, חסרונות ומתי להשתמש באיזו שיטה.

שליטה בפרק חשוב זה מבטיחה תכנון אופטימלי בהתאם לצרכי המערכת.  השיעור מתאים למתכננים בכלל, ולמהנדסי אחזקה בפרט.

 • תמסורות

כדי להעביר תנועה מקווית לסיבובית, מסיבובית לקווית נחוצה תמסורת. כדי להגביר מהירות סיבובית אול להפחיתה, דרושה תמסורת. כדי להגביר או להקטין מומנט, צריך תמסורת. כדי להעביר תנועה סיבובית מציר לציר בכל יחס, נשתמש בתמסורת. כלומר, אי אפשר ללא תמסורות. זהו אלמנט נפוץ. לעיתים פשוט ולעיתים מורכב מאד. 

ההרצאה עוסקת בתמסורות גלגלי שיניים, אך לא רק (רצועות, שרשרות, כבלים) סוגים עיקריים, יחסי העברה, נצילויות, שימוש נכון לפי הצרכים, תחזוקה.

הכרת הפרק מאפשרת גישה לתכנון תמסורות, הן במוצר חדש, והן במוצר קיים, שיש בו כשלים רבים וכדאי לשקול אלטרנטיבות אחרות לצורך הארכת חיי מערכת שלימה.

 • כשלים בתמסורות

לכל תמסורת אורך חיים משלה. האם אנחנו יודעים לתכנן מראש את אורך החיים? או במוצר נתון (כשאין נתון לנו אורך החיים מאת יצרן) האם אנחנו יודעים לחזות את אורך החיים כדי לטפל בזמן ולמנוע כשל והשבתת מערכות גדולות שלימות?

בשיעור זה נלמד, לנתח כשלים בתמסורות כדי לשפר את ביצועיהן בעתיד.

יכולת הנתוח היא כלי מפתח בהנדסת האחזקה, אך גם בפתוח מערכות חדשות, ניתוח נכון של כשלים באבי הטיפוס, מקצר ומוזיל את משך הפתוח.

 • סיכה

מספר הכשלים הנובעים מחוסר סיכה או סיכה לא מתאימה הוא גדול מאד. הנזקים מגיעים לסכומי עתק. 67% ממנהלי האחזקה מעידים על עצמם שאינם מטפלים בבעיה כראוי.

בהרצאה נסקור את תפקידי הסיכה, הסוגים השונים של סיכות, הצמיגות (ויתר התכונות), חישוב כמות הסיכה הנדרש, הטיפול בחומרי הסיכה, קביעת סוג הסיכה, לימוד כשלים שקרו בגלל חוסר סיכה או סיכה שאינה מתאימה, כיצד ניתן לשפר.

הנלמד הוא מידע יישומי שיכול לחסוך כשלים רבים של מערכות (השבתה של קווים שלמים) והרבה הרבה כסף.

מבוא להידראוליקה

מערכות הידראוליות מצויות סביבנו ואנחנו לא רואים אותן. האקדמיה עוסקת   בתורת הזרימה, אך לא בפרקטיקה. תחום ההידראוליקה התקדם מאוד בשנים האחרונות (מנועים, משאבות ובקרה), אך התעשייה, אנשי האחזקה וגם המהנדסים העוסקים בתכנון, נותרו מאחור.

ההרצאה סוקרת את עקרונות ההידראוליקה, השואה בין הידראוליקה ומערכות הינע אחרות, החידושים העיקריים בהידראוליקה, מה ניתן להשיג בעזרת ההידראוליקה המודרנית.

הכלים שיינתנו בהרצאה יאפשרו למתכננים לשקול את ההידראוליקה כאופציה. למהנדסי האחזקה, תפתחנה אפשרויות לשדרוג.

את ההרצאה ניתן לפתח לקורס שלם, יסודות ומתקדם.

מבוא לפניאומטיקה

מערכות פנאומטיות מצויות בכל מפעל. הן חלק בלתי נפרד מהאוטומציה והרובוטיקה המודרניים. עם זאת, חסר ידע פרקטי בתחום (האקדמיה עוסקת רק בתורת הזרימה).

ההרצאה סוקרת את עקרונות הפנאומטיקה, חוקרת את המבנה של הרכיבים השונים במעגל הפנאומטי, ומלמדת דרכים לשליטה בתנועות של המפעילים הפניאומטיים.

הכלים הנרכשים מאפשרים לעשות אופטימיזציה למערכות במפעל, לחסוך בהוצאות האנרגיה של הפניאומטיקה, ואף להגביר את קצב המערכות בייצור.

ההרצאה ניתנת במתכונת של קורס קצר בן יומיים בשיתוף עם חברת פסטו.

הקורס ניתן ברמה בסיסית, וקורס מתקדם למתכננים.

חקר כשלים בתעשייה

אנחנו המהנדסים, לומדים לתכנן ולחשב מערכות חדשות. אין מלמדים אותנו ולא מכשירים אותנו, להתבונן במערכת משומשת, לנתח ולחשב את אורך החיים שנותר לה, או לפסול חלקים שהתבלו וסיימו את חייהם. ידע זה נותר בידי הטכנאים ואנשי השטח. מעט מאד מהנדסים חולקים ידע זה.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

תכן הנדסי

הרצאות אלו הועברו כחלק מקורס אקדמאי באוניברסיטה, לסטודנטים שנה ג’ לתואר ראשון בהנדסת מכונות.
ההרצאות מיועדות בעיקר למהנדסים צעירים כדי להעשיר את ניסיונם ולקצר את תקופת הכשרתם בתעשייה למהנדסים פרודוקטיביים.
כמו כן הן מתאימות למהנדסים ותיקים שעסקו רק בתכנון, ועוברים לניהול פרויקטים ופתוח מוצרים כמכלול (ולא תתי מערכות בלבד).

 • מהו תכן

מהו תהליך תכן (Design), מהו המוצר הסופי של התהליך, מחזור החיים של מוצר, מודל מובנה לתהליך התכן, השואה בין פרויקטים שונים.

ההרצאה נותנת פרספקטיבה על תהליך התכנון כולו, והמוצר הסופי שלו.וגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • הגדרת הצורך ויצור המפרט

איך הגדרת הצורך יכולה לשנות את פני המוצר הסופי, עד כמה חשוב לדייק בהגדרה, מי הלקוחות של “הפתרון” שיענה על הצורך, האם אנחנו נותנים תשובות לכולם, תהליך מובנה להגדרת הצורך, המעבר מהצורך למפרט.

ההרצאה מיועדת למהנדסים מתחילים, ותיקים ומנהלי פרויקטים. הדוגמאות ממחישות עד כמה הפתרונות שהמהנדסים ממציאים, טובים, אך אינם מתאימים לצורך. יישום כלים פשוטים, יכול לחסוך זמן פתוח יקר, וכספים גדולים.וגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • הרעיון הכללי (The Concept) של הפתרון

איך לייצר רעיונות לפתרון, היכן לחפש רעיונות, כיצד למיין את הרעיונות, איך לבחור את הרעיון האופטימלי.

ההרצאה מיועדת למהנדסים מתחילים, ותיקים ומנהלי פרויקטים. הדוגמאות ממחישות עד כמה הפתרונות שהמהנדסים ממציאים, טובים, אך אינם מתאימים לצורך. יישום כלים פשוטים, יכול לחסוך זמן פתוח יקר, וכספים גדולים.

וגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • ניהול הפרויקט

מהו בעצם ניהול הפרויקט, האספקטים הקשורים לניהול הפרויקט, כלים מובנים לניהול פרויקטים, פרט, גאנט, הנתיב הקריטי, ניהול זמן, ההתנהלות בניהול הפרויקט.

ההרצאה מיועדת למהנדסים צעירים, ותיקים ומנהלי פרויקטים. הכוונה לתת כלים פשוטים לניהול עצמי ולניהול כל מתלה כפרויקט קטן, ובכך לשפר את הבצועים ולהקטין את זמן הפתוח.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • התפתחות התכנון תכנון מוקדם, תכנון מפורט

ההרצאה סוקרת את ההתפתחות של מספר פרויקטים אמיתיים, מפתרון ראשוני ועד אב טיפוס ואף מוצר, ומראה את הדינמיקה והשינויים הקורים בדרך בגלל סיבות שונות.

ההרצאה מיועדת למהנדסים צעירים, ותיקים ומנהלי פרויקטים. הניסיון הרב המועבר בהרצאה לשומעים, יוסיף לביטחונם העצמי בבואם במצבים וקבלת החלטות דומים.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • כלכלת המוצר

עלויות המוצר לאורך חייו, באילו תהליכים ניתן להוזיל עלויות, אוטומציה בקוי הרכבה, איחוד או פיצול תהליכי ייצור, כיצד המתכנן יכול להשפיע על מחיר המוצר.

ההרצאה מיועדת למהנדסים צעירים, ותיקים ומנהלי פרויקטים. הניסיון הרב המועבר בהרצאה לשומעים, יוסיף לביטחונם העצמי בבואם במצבים וקבלת החלטות דומים.

ך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • חשיבה המצאתית

תגלית, המצאה, התבוננות, חשיבה המצאתית הגדרה וסקירה היסטורית, חשיבה המצאתית סדורה, כלים לחשיבה המצאתית סדורה. ההרצאה מלווה בדוגמאות מהחיים האמתיים.

ההרצאה מיועדת לכל מי שבעיסוקו יש מתן פתרונות לבעיות: מהנדסים, טכנאים, מכונאים, מנהלי פרויקטים, בעלי עסקים, מנהלים בכל הדרגים ואחרים.

עצם ההבאה למודעות שקיים תהליך של חשיבה המצאתית סדורה, ויש כלים לכך, תביא את המאזינים לגישה חדשה לפתרון בעיותיהם ביומיום השוטף, והרווח גדול.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • קנין רוחני

מושגי יסוד והגדרות, כיצד ניתן להגן על זכויות היוצרים בקנין רוחני, הפטנט, סקר פטנטים, PCT, PROVISIONAL, תזמון התהליך בחיי המוצר, האם תמיד לרשום פטנט? דוגמאות מעניינות.

ההרצאה מיועדת למהנדסים צעירים, ותיקים ומנהלי פרויקטים. הבנה של המושגים והתהליכים הקשורים בקנין הרוחני, יכולה להביא לחסכון בהוצאות מיותרות, או לחילופין למנוע כניסה לפרויקט שאין דרך להגן על זכויותיו, או במקרה אחר אף להתאים את התכנון מלכתחילה כך שאפשר יהיה להגן על הקנין הרוחני. כך או כך, הרווח יכול להיות עצום.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • מקור האנרגיה למערכת מכאנית (הכח המניע) Motivating Source

סוגי ההנעה השונים: הנעה ידנית, מנוע חשמלי, מנוע שריפה, אנרגיה טבעית (ירוקה), אנרגיה אחרת. שיקולים בבחירת מנוע, הגדרת מאפייניי התנועה הדרושה, מציאת ההספק הדרוש, פיקוד ובקרת התנועה.

ההרצאה מיועדת בעיקר למהנדסים צעירים כדי לחסוך להם שנות התנסות רבות. הרווח הוא למהנדס ולמעסיק שיכול להפיק מהמהנדס הצעיר תועלת בזמן קצר יותר.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

תחבורה

ההרצאות מיועדות לאנשי שירות בשטח ובמשרד, מנהלי עבודה במוסכים, דיאגנוסטיקאים, מכונאים ראשיים, מכונאים, שמאים ואנשי ביטוח. יש גם מקום לנהגים המעוניינים להרחיב את הבנת המערכות אותן הם מפעילים (הבנה זו מאריכה את חיי המערכת וחוסכת הוצאות תפעול ישירות). 
משך ההרצאות 2-6 שעות. התוכן והרמה מותאמים, עם המזמין, בהתאם לקהל המשתתפים.

 • מגדש (Turbo Charger) ומגדש עם גיאומטריה משתנה (Variable Geometry TurboCharger)

השיעור עוסק בעקרונות הפעולה, התרמודינמיקה המסתתרת מאחורי המערכת, היתרונות והחסרונות, כיצד המגדש משתלב עם המערכות האחרות שבמנוע במשטרי נסיעה שונים (העומסים השונים על המנוע).

הידע המועבר בהרצאה וההבנה הנרכשת של פעולת המערכות המשולבות, מאפשרת אבחון בעיות ואיתור תקלות מהיר יותר ברכב, וטיפול נכון יותר במערכות תקולות כשמפרקים ומרכיבים אותן- חיסכון בזמן תיקונים וזמן השבתה של רכבים.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • מערכות הזרקה של דלק בלחץ ומערכות הזרקה בלחץ גבוה XPI  (eXtra high Pressure Injection )

השפעת מערכת הדלק על הנצילות של המנוע, דרישות איכות הסביבה וכיצד יצרני הרכב מתמודדים עם הדרישות ההולכות וגדלות, מערכות ההזרקה השונות הקיימות בשוק, היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, הסינון, הפרדת המים שבדלק, כיצד מיצרים לחצים גבוהים כל כך, המזרק/מרסס, כיצד מערכת הדלק משתלבת עם המערכות הנוספות, בעבודת המנוע.

הידע המועבר בהרצאה, יחסוך, למשתמשים בו, זמן איתור תקלות, זמן תיקון וכמובן זמן השבתת רכב.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • תיבת ההילוכים (הגיר בוקס)

מה עובר בגיר הספק או מומנט? בשביל מה צריך הילוכים? איך זה עובד בין המנוע הגלגלים והכביש, עקרונות גלגלי השינים, יחסי העברה, גיר פלנטרי, הסנכרון, המסוב של הצירים, שימון התיבה, מה קורה כשהילוך מתחלף, תיבה ידנית לעומת תיבה אוטומטית, כשלים.

יישום הידע המועבר בהרצאה, ע”י מכונאים, יחסוך זמן איתור תקלות, זמן תיקון, וזמן השבתת רכב. יישום ע”י נהגים, יחסוך בעלויות שוטפות (דלק למשל), יקטין את מספר התקלות ויאריך את חיי הרכב כולו.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • המנוע

עקרונות הפעולה של המנוע, מה המנוע מיצר הספק או מומנט? המנועים השונים (שתי פעימות/ארבע פעימות, בנזין/דיזל), הרכיבים של המנוע (בוכנות, גל ארכובה, שסתומים וכו’), מערכות העזר (דלק, שמן, תזמון, קרור, מחשב וכו’), כיצד הכל משתלב ביחד ומפעיל את הרכב.

יישום הידע המועבר בהרצאה, ע”י מכונאים, יחסוך זמן איתור תקלות, זמן תיקון, וזמן השבתת רכב. יישום ע”י נהגים, יחסוך בעלויות שוטפות (דלק למשל), יקטין את מספר התקלות ויאריך את חיי הרכב כולו.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • ממיר מומנט / טורק קונברטור (מצמד אוטומטי).

עקרונות, כיצד הוא פועל, נצילות והפסדים, יתרונות וחסרונות, שימוש נכון, הבקרה.

הידע המועבר בהרצאה, יחסוך, למשתמשים בו, זמן איתור תקלות, זמן תיקון וכמובן זמן השבתת רכב. ניתן להתאים את ההרצאה לפי הארגון וצרכיו.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • המצמד הידני (הקלאץ’)

עקרונות, כיצד הוא פועל, סוגים שונים של מצמדים, כיצד ניתן לשמור ולהאריך את חיי היחידה, יתרונות וחסרונות, דגשים בטיפול וחידוש.

הידע המועבר בהרצאה, יחסוך, למשתמשים בו, זמן איתור תקלות, זמן תיקון וכמובן זמן השבתת רכב. ניתן להתאים את ההרצאה לפי הארגון וצרכיו.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • בלם מנוע

עקרונות, כיצד הוא פועל, יתרונות וחסרונות, מתי להשתמש בו ומתי להמנע.

הידע המועבר בהרצאה, יחסוך, למשתמשים בו, זמן איתור תקלות, זמן תיקון וכמובן זמן השבתת רכב. ניתן להתאים את ההרצאה לפי הארגון וצרכיו. ההרצאה מתאימה גם לנהגים.

בהרצאה, נראה, דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

 • ריטרדר (Retarder)

עקרונות, כיצד הוא פועל, יתרונות וחסרונות, מתי להשתמש בו ומתי להמנע.

הידע המועבר בהרצאה, יחסוך, למשתמשים בו, זמן איתור תקלות, זמן תיקון וכמובן זמן השבתת רכב. ניתן להתאים את ההרצאה לפי הארגון וצרכיו. ההרצאה מתאימה גם לנהגים.

דרך דוגמאות של חקירת כשלים, כיצד נתן לתקן ולשפר תכנון מקורי כך שהכשל ימנע לחלוטין, או יוארכו חיי המערכת במידה מספקת.

כל ההרצאות ניתנות בהתאמה לרמת המשתתפים ולצורכי הארגון המזמין.

ניתן לפתח את הנושאים לקורס בן מספר ימים או להשתלמות של 40 שעות ויותר – על פי הצורך.

אינג’ משה קלמן
פתרונות הנדסיים חכמים למהנדסי מכונות

לתמיכה הנדסית שתחסוך לכם זמן וכסף
ותבטיח לכם תכנון מיטבי ותהליך ייצור יעיל

צרו קשר או התקשרו עכשיו:

054-8079881

ניפגש ברשת

מדריך בזק במתנה

“הנדסה בחקירה”
עם תכנית פעולה מעשית לתכנון שלוקחת בחשבון את
עקרונות ההנדסה הבסיסיים שמסוקרים במדריך